canadian pharmacy online

Wielki konkurs: „DODAWAJ WPISY – ZGARNIJ SZKOLENIE”

admin, 16 January 2012, Brak komentarzy
Kategorie: Artykuły
Tagi: , , , , , , , ,

 

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa na Forum-Szkolenia.pl. Najaktywniejszych firma AVENHANSEN nagrodzi szkoleniami.

REGULAMIN KONKURSU „ DODAWAJ WPISY – ZGARNIJ SZKOLENIE”

 

1. Organizatorem promocji jest AVENHANSEN Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, 30-053 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283988

 

2. Uczestnikiem promocji może zostać osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w systemie rejestracyjnym portalu http://www.forum-szkolenia.pl pozostawiając w nim swój adres e-mail, oraz wykazująca aktywność na stronie http://www.forum-szkolenia.pli jest osobą pełnoletnią.

 

3. Promocja rozpoczyna się 15.12.2011 a kończy się 31.03.2012, o godź 23:59. Po tym okresie Zarząd AVENHANSEN Sp. z o.o. przyzna nagrody.

 

4. Nagrodą promocji jest:
a) Szkolenie otwarte z oferty AVENHANSEN Sp. z o.o. dofinansowane w 100% (darmowe) do wykorzystania przez okres 1 roku od przyznania nagrody

5. Kryteriami przyznawania nagród będzie:
a) aktywność – wygrywa osoba pisząca, jak najwięcej postów w określonym w pkt. 4 przedziale czasowym
b) wiedza – merytoryczność wpisów uczestnika strony
c) dokonanie co najmniej 15 wpisów na stronie
d) w konkursie pod uwagę będą brane wpisy zamieszczone w działach:
– Wszystko o Szkoleniach
– Strefa Uczestników szkoleń
– Strefa Trenerów
– AVENHANSEN

6. Jedna osoba fizyczna może wygrać tylko jedno szkolenie. Zabrania się odsprzedawania wygranych szkoleń osobom trzecim.

7. Wytypowane do nagród osoby (ich nick’i, którymi posługują się na forum) zostaną pokazane na stronie http://www.forum-szkolenia.pl
Osoby te powinny do dnia 31.04.2012 zgłosić się do organizatora na adres konkurs@AVENHANSEN.pl i potwierdzić chęć odebrania nagrody, wraz z podaniem prawdziwych danych (imię, nazwisko, wiek, adres zameldowania). W przypadku niepotwierdzenia w wyznaczonym terminie, lub podania nieprawdziwych danych, nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie.

8. Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach; (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz.650, Nr 145, poz.946, Nr 155, poz.1014 i Nr 160, poz.1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz.117. wraz z późn. zmianami)”.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego przerwania konkursu po jego rozpoczęciu i/lub po przyznaniu nagród. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji losowych, z których wynika, że konkurs nie może odbywać się zgodnie z przewidzianym planem, podczas których zaistniały sytuacje szczególne wywołane, np. wirusami komputerowymi, usterkami systemowo-sprzętowymi albo innymi usterkami technicznymi lub wadami prawnymi, które mają wpływ na administrację, bezpieczeństwo, integralność i regularny przebieg konkursu. Dalsze postępowanie prawne i droga sądowa są wykluczone.

10. Nagrodzona osoba nie może żądać zamiany przyznanej nagrody na ekwiwalent pieniężny.

11. Przystąpienie do promocji oznacza zgodę na warunki regulaminu.

12. Regulamin promocji będzie dostępny na stronie: http://www.forum-szkolenia.pl

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść postów. W miarę możliwości, posty naruszające regulamin wewnętrzny forum będą usuwane.

14. W konkursie nie mogą brać udziału osoby fizyczne, które są pracownikami innych firm szkoleniowych lub zamieszczają linki reklamowe na http://www.forum-szkolenia.pl

15. Regulamin może ulec zmianie bez powiadomienia użytkowników forum. Aktualny regulamin znajduje się na stronie http://www.forum-szkolenia.pl

_________________
FORUM-SZKOLENIA.PL
Pozdrawiam
Administrator

KomentarzeLeave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website