canadian pharmacy online

Organizacja czasu po szkoleniu

Autor: admin | 08 February 2010 | 1 Komentarz
Kategorie: Artykuły

Nasza firma dba o każdy aspekt rozwoju naszych Klientów. Szkolenia mają na celu poszerzanie umiejętności i znajomości podstawowych zasad rynku, obrotu gospodarczego, prawnego. Często zdobyta wiedza jest istotnym elementem warunkującym dalszy rozwój kariery zawodowej uczestników szkoleń.